FÉLVEZETŐK

2024. ápr 09

TIRISZTOR

BFT 66

N/45V/700MHz

380

IRF630

N/200V/9A/75W            400mR

300

BFW 30

N/45V/700MHz

100

IRF640

N/200V/18A/75W          180mR

300

DIÓDA

BR303

1A /30V

100

2N2368

N/40V/400MHz  0,2A

200

IRF9630

P/200V/9A/75W             0,8R

300

MCR100-8

0.8A/600V

100

x

2N2369

N/40V/400MHz  0,2A

200

IRF740

N/400V/10A/75W          480mR

360

OA 1150

100V/20mA Ge

30

BT 151

8A/500V, 800V

240

2N2894

P/12V/400MHz.

30

IRF7413

N 30V 9A 2,5W S08 tok  11mR

300

OA 1160

30V/20mA Ge

40

BT 152

20A 600V 

360

2T939A

4W 2,5GHz  katonai

900

IRF830

N/500V/4A/75W              1,5R

350

OA 1180

30V/20mA Ge

KT 505

1A/400V

100

IRF840

N/500V/8A/125W         850mR

380

OA 1182

Aranytüs  Ge

IRFP240

N/200V/20A/150W       180mR

950

TIC 106M

 3A/600V     

200

IRFP250N

N/200V/30A/210W         75mR

1100

1N 4148

75V   0,2A

5

TIC 116M

 6A/600V

320

Teljesítmény tranz.

IRFP260N

N/200V/50A/300W         40mR

1300

1N 4002

200V   1A

10

TIC 126M

 8A/600V    

350

IRFP9240

P/200V/12A/150W       500mR

950

1N 4007

1000V 1A 

10

BTW69-1200

 40A 1200V  TOP3

1600

BD136

P/ 45V/1A/ 8W     TO126

60

IRFP3306

N/60V/120A/220W          4mR

1500

1N 5402

200V   3A 

30

BD137

N/ 60V/1A/ 8W     TO126

60

IRFP4332

N/250V/57A/360W        33mR

1200

1N 5408

1000V 3A

40

BD138

P/ 60V/1A/ 8W     TO126

60

IRFP460

N/500V/20A/250W       220mR

1200

BA 157

400V 0,4A

10

Szilárdtest relé

BD139

N/ 80V/1A/ 8W     TO126

60

IRFP044

N/60V/43A/100W           28mR

900

BA 159 

1000V 0,4A

10

BD140

P/ 80V/1A/ 8W     TO126

60

IRFZ44

N/55V/50A/150W           28mR

500

Uvez : 5V

2A   240V AC

900

IRFZ48

N/55V/50A/150W           16mR

500

BAY 43

100V/0.2A

10

S201S06V

3A   250V AC

1200

BD237

N/ 60V/2A/ 25W   TO126

80

BAY 46

300V/0.2A

10

S20S02

8A   250V AC

1700

BD238

P/ 60V/2A/ 25W   TO126

80

STP10NK60Z

N/600V/10A/115W        0,75R

700

BAY 93

20V/0.1A

10

S216S02

16A  250V AC

2600

P16NE06F

N/60V/16A/ 75W           0,1R

400

BAY 94

35V/0.1A

10

ASR-50DA

50A  280V AC

9900

BD240C

P/100V 2A/ 30W   TO220

200

BD241C

N/100V/3A/ 40W   TO220

200

LED               

BY 133

1300V/1A

20

BD242C

P/100V/3A/ 40W   TO220

200

BY 228

1500V/3A 20us

60

S M D  tranzisztor

BD243C

N/100V/6A/ 65W   TO220

250

3, 5, 8 10, 20mm, Vonal, Duo, SMD…

BY 299

800V/2A     

50

BD244C

P/100V/6A/ 65W   TO220

250

Piros /Sárga / Zöld / Fehér / Kék / UV  LED

BY 255

1300V/3A   

30

BC846 B

N 65V 0.1A

20

BD245C

N/100V/10A/80W  SOT93

350

RGB Led

5mm aut. színkeverés 2 lábú

250

BY 550

600V/5A     

70

BC856 B

P 65V 0.1A

20

BD246C

P/100V/10A/80W  SOT93

350

RGB Led

5mm   "full color" (K. Katód)

150

BY10/3  (R is)

300V  6A  Fém tokos

300

RGB Led

10mm "full color"

450

BCX53

N 100V 1A  50MHz

50

BD249C

N/100V/25A/125W SOT93

600

UV Led

5mm

100

BYW29-150

150V 8A

240

BCX56

P 100V 1A 130MHz

50

BD250C

P/100V/25A/125W SOT93

600

Villogó Led

3 - 5mm  P / S / Z / Kék

100

BD435

N/ 32V/4A/ 36W   TO126

100

Led foglalatok

  3, 5,  8 és 10mm

KY 710

200V/10A  Fém tokos

200

BD439

N/ 60V/4A/ 36W   TO126

100

P600

400V/6A

100

BD440

P/ 60V/4A/ 36W    TO126

100

LED sor HLMP-2550

4 db opál fényű vonal  Led

200

Hangfr. tranzisztor

BD649

N/120V/ 8A /62W darl TO220

260

LED sor

10 db Vonal Led

240

SF18 

600V  1A  Szuper gyors

50

BD650

P/120V/ 8A /62W darl TO220

260

70HF120

1200V 70A  (fém tok)

BC107

N/50V/0.1A/0.3W  T018

60

BD681

N/100V/ 4A /40W darl TO220

200

Led mátrix 8x8

Piros  Köz Anód

700

BC108

N/30V/0.1A/0.3W

BD 682

P/100V/ 4A /40W  darl TO220

200

I. LED 5mm

LD271 / CQY99  940nm

100

2LC77 

20.000V  5mA

200

BC109

N/30V/0.1A/0.3W

80

BDX18

P/100V/ 15A/117W     TO3

300

I. LED 5mm

850nm  80mW

100

HVM 12 

12.000V  0,35A (Mikróba)

500

BC140

N/80V/1A/0.65W   T039

120

BDX18

 =MJ2955

Infra Led  3W!!

I. Power Led

600

BC141

N/100V/1A/0.65W

120

Super Flux

Piros 4 lábú  1cd 50mA

120

SM dióda

BC160

P/40V/1A/0.65W 

120

BDX33C

N/100V/10A /70W darl TO220

250

Super Flux

Fehér 4 lábú  9cd 50mA

200

LL 4148

 =  1N4148   SM

10

BC161

P/60V/1A/0.65W

120

BDX34C

P/100V/10A /70W darl TO220

200

Power Led  H. fehér

3W- 5W- 10W

500 -

SM 4005

 =  1N4004   SM

20

BC177

P/50V/0.1A/0.3W

60

Power Led

U=28V 2A  DC!

2800

STPS 40S

  40V 3A       SM

80

BC178

P/30V/0.1A/0.3W

60

Led szalagok

 Öntapadó, 12V Vízmentes 1m 

1200-

10MQ100N

100V 2A       SM

60

BC179

P/25V/0.1A/0.3W

60

BU208A

N/700V/5A/62W     TO3

200

Led modulok  12V

2-3-4 db 0,5W-os Leddel, vízmentes

BC182B

N/60V/0.2A/0.3W TO92

20

BU536

N/500V/8A/62W     TO3

300

Schottky dióda

BC183C

N/45V/0.2A/0.3W

20

Laser Dióda

Vörös 650nm  5V 5mW

800

BC184

N/45V/0.2A/0.3W

20

BU806

N/200V/8A/ 60W  darl  TO220

300

BAT 54 S

30V    0,2A  5ns    SM!

20

BC212B

P/50V/0.2A/0.3W

20

BU931

N/500V/15A/150W darl TO3

1200

Foto Tranzisztor,  Foto Dióda

BAT42

30V    0.2A  5ns

30

BC214

P/45V/0.2A/0.3W

20

BAT46

100V  0.15A  5ns

30

BC237

N/50V/0.2A/0.3W

15

BUT11A

N/450V/5A/ 100W  TO220

320

BPW41

 I. Pin Dióda vevő (fekete)

200

BAT85

30V    0.1A   5ns

30

BC238

N/30V/0.2A/0.3W

15

BUV20

N/160V/50A/ 250W  TO3

4200

BPV10NF

Pin Fotodióda 5mm 940nm

150

SS16

40V   1A              SM!

40

BC239

 = BC238  kis zajú

20

BUY12

N/80V/10A/ 100W   TO3

600

SFH203FA

Pin Fotodióda 5mm 900nm

150

1N5819

40V   1A     

20

BC250

P/20V/0.1A/0.3W

15

BUY69

N/400V/10A/100W   TO3

600

BPT 141

Foto tr.   (fémház)

200

1N5822

40V   3A     

50

MJ2955

P/100V/ 15A/117W  TO3

500

BPW96

Infra Foto tr. 5mm

180

SB560

60V   5A

80

BC300

 =2N1893

MJ11015

P/120V/ 30A/200W darl TO3

1300

BPX 81

Foto tr.  (pici)

230

BC301

 =2N1893

MJ11016

N/120V/ 30A/200Wdarl  TO3

1300

KPX 81

 = BPX 81

MBR20100CT

100V 2x10A    T0220

200

BC302

N/  60V/0.5A/0.8W

140

MJ15003

N/140V/20A/250W  TO3

1500

HPTB3B-14D

Foto tr  3mm

160

MBR2045CT

  45V 2X15A   T0220

300

BC303

P/  85V/0.5A/0.8W

140

MJ15015

N/120V/15A/180W  TO3

1500

43CTQ100PBF

100V 2x20A    T0220

800

BC304

P/  60V/0.8A/0.8W

140

MJ15016

P/120V/15A/180W   TO3

1500

TCRT5000

Reflexiós  I led+I Foto tranz.

200

MJ15024

N/250V/16A/250W   TO3

3300

Supressor / Transil (Védő) Dióda

BC307

P/50V/0.1A/0.3W

15

MJ15025

P/250V/16A/250W   TO3

3300

Fotoellenállás 5mm

1k…300k

150

BC308

P/30V/0.1A/0.3W

15

Fotoellenállás

A906012

320

P6KE6.8A

6,8V 5W

80

BC309

P/30V/0.1A/0.3W

15

MJE13003

N/400V/1,5A/75W  TO126

150

Fotoellenállás

A106012  Fém tokos

650

P6KE15A

15V  5W

80

BC327

P/50V/0.5A/0.5W

20

MJE13005

N/300V/8A/75W    TO220

300

BC337

N/50V/0.5A/0.5W

20

MJE13009

N/400V/12A/75W  TO220

350

Optocsatoló

BC338

N/30V/0.8A/0.5W

MJE15030

N/120V/8A/50W    TO220

500

2CL77 ( 20kV!)

5mA  Nagy fesz. Dióda

180

BC413

N/30V/0.1A  kis zajú

30

MJE15031

P/120V/8A/50W     TO220

500

4N25

Optocsatoló         DIL6

80

BC414

N/50V/0.1A  kis zajú

50

MJE15033

P/250V/8A/50W    TO220

450

4N33

Optocsat. Darl.    DIL6

100

 Dióda hídak

1A-től 50A-ig

BC415

P/45V/0.1A/0.3W

30

MJE2955

P/70V/10A/90W    TO220

200

4N35

Optocsatoló         DIL6

100

BC416

P/50V/0.1A/0.3W

30

MJE3055

N/70V/10A/90W    TO220

260

6N136

Optocsatoló+Di   DIL8

200

3 fázisú D. híd

25A 1200V lapos

2900

BC516

P/40V 0.8A   Darl.

30

MJE340

N/300V/0,5A/20W  TO126

150

CNY74-2

2 x Optocsatoló   DIL8

160

3 fázisú D. híd

35A 1000V kocka

3400

BC517

N/40V 0.8A  Darl.

30

MJE350

P/300V/0,5A/20W   TO126

150

CNY74-4

4 x Optocsatoló

330

BC546B

N/80V/0.1A/0.5W

15

MOC3020

Optocsatoló triacos

170

BC547

N/50V/0.1A/0.5W

15

MOC3021

Optocsatoló triacos

200

Varicap dióda

BC548

N/30V/0.1A/0.5W

15

2N3055

N/70V/15A/117W    TO3

450

MOC3040

Opto Triac 0 átm.  30 mA

BC556B

P/80V/0.1A/0.5W

15

2N3442

N/140V/10A/117W  TO3

900

MOC3041

Opto Triac 0 átm.  15 mA

200

BA141

2 - 3pF 28V

120

BC557

P/50V/0.1A/0.5W

15

2N3771

N/  50V/30A/150W  TO3

1000

MOC3051

Opto Triac 600V  15 mA

200

BB 112

60-500pF

200

BC558

P/30V/0.1A/0.5W

15

2N3773

N/160V/16A/150W  TO3

1000

MOC3062

Opto Triac 0 átm.  10mA

200

BB 119

25pF  AFC

120

BC559B

P/30V/0.1A/0.5W

15

2SC4793

N 200V 1A  100MHz TO220

300

PC817C/TLP521

Optocsatoló  4 lábú

50

BB 139

4,3-6pF   25V

120

BC560C

P/50V/0.1A/0.5W

15

2SA1837

P 200V 1A  100MHz TO220

300

PC847

4 x Optocsat.

240

2V102

UHF  25p

120

BC618

N 80V 1A   Darl.

40

2SA1943

P 230V 15A  150W TO246

1200

2V124A

UHF  25p = BB119

120

BC636

P/45V/ 1A /0.8W

20

2SC5200

N 230V 15A  150W TO246

1200

Opto villa

420

BC637

N/60V/ 1A /0.8W

20

2SD1525

N 100V 30A 150W Darl TO246

1200

BC639

N/80V/ 1A /0.8W

30

TIP122

N/100V/5A / 65W   Darl TO220

180

TLP3062

 =MOC3062

Zener diódák

ZPD(0,5W,   ZY(1,3W)

BC640

P/80V/ 1A /0.8W

30

TIP127

P/100V/5A / 65W   Darl TO220

180

TSOP1738

Infra vevő 38kHz

300

 

BCY59

N/45V/0.2A/0.5W

30

TIP142

N/100V/10A /125W Darl SOT93

500

TSOP4838/1038

Infra vevő 38kHz

300

DIAK

BFY 33

N/50V/0.5A/0,8W

80

TIP147

P/100V/10A /125W Darl SOT93

500

TSOP4840

Infra vevő 40kHz

450

DB3  (ER 900)

20

BFY 46

 =2N1711

TIP2955

P/100V/15A/90W  SOT93

500

MPSA92

P/300V/ 0,5A

50

TIP3055

N/100V/15A/90W  SOT93

580

 KIJELZŐK

TRIAK

MPSA42

N/300V/0.5A (7059)

50

LCD Kij. 2x16 kar.

Háttérfény

2800

MAC97A8

 600V 0,6A   TO92

80

2N 1711

N/50V/0.5A/1W

120

FET kis telj.

  Hitachi HD44780 sorozattal kompatibilis!

BT 136/500

 4A/500V

180

2N 1893

N/120V/ 0,5A/ 3W

200

BT 137/600

 8A/600V

200

(= BC300, BC301)

BF 245B

N CSAT

200

HP7651  (erős fényű)

An. Piros   12x19mm

550

BT 138/600

12A/600V

250

2N 2218

N/30V/0.8A/1W

80

BF 246

N CSAT

200

BT 139/600

15A/600V

280

2N 2222

N/60V/0.8A/0,8W

KW1-281ASA

An. Piros     8x10

220

PN 2222

N/40V/0.8A/0,5W !!

30

2N 3819

N CSAT.

150

BTA10-600

10A  600V

300

2N 2904

P/40V/0.6A/0,8W

80

2N 3820

P CSAT

150

KW1-391ASA

An. Piros    10x13

220

BTA12-600

12A  600V

300

2N 2905

P/40V/0.6A/0,8W

80

2SK168D

N CSAT. (bekötés = BF245)

150

KW1-402

An. Piros    10x20

250

 

BTA16-600

16A  600V

300

2N 2906

P/40V/0.6A/0,4W

60

U310

N  Gyors, kis zajú, Fém tokos

400

KW2-561

2 Dig. Anód  Pi /   25x19

350

 

BTA25

25A  600V  TO 220

xx

2N 3904

N/60V/0.2A (E-C!)

30

KW2-281ABA

2 Dig Kék Anód  15x10

700

 

BTA25

30A  600V  Fém ház

900

2N 3906

P/40V/0.2A  (E-C!)

30

BF 960

Dual gate

80

BTA26

25A  600V  TO 220

2N 5401

P/150V/0. 0,6A

30

BF 961

Dual gate

80

LTS546

An.  Piros      12x17

380

BTA41/600

40A  600V  TOP3

1200

BF 964

Dual gate

80

LTS 547

Kat  Piros      12x17

Nagyfrekv. Tranz.

BF 998

N csat SMD

80

MAN72 A

An  Piros       10x18

250

BTB12-600

12A  600V

300

BTB16-600

16A  600V

300

BF 179

N/120V/100MHz

80

BS108 MOS

N/200V  0,23A

100

PSA08-11EWA

Alfanum. Piros      20x27

500

BF 198

N/45V/470MHz

50

BS170 MOS

N/60V    0,3A

80

SA39-11

An   Pir / Zöld      10x13

200

TIC206M

  3A/600V

300

BF 199

N/45V/470MHz

50

SA04-11GWA

An.   Zöld            10x20

250

TIC216M

  6A/600V

450

BF 224

N/45V/470MHz

70

Power / Mos Fet

TIC226M

  8A/600V

450

BF 225

N/45V/470MHz

50

SA23-12

An Piros/Zöld     50x70

2300

TIC246M

16A/600V

550

BF 241

N/45V/470MHz

50

AOD409

P/60V/16A   SMD

400

SC23-12

Kat Piros            50x70

2300

TIC263M

25A/600V

1250

BF 257

N/160V/90MHz  5W

150

D17NF

N/30V/17A  SMD  0,038R

200

LG315BH

An Piros             65x85

3000

BF 259

N/300V/90MHz  5W

200

FQD50N06

N/60V/24A  SMD

320

KW1-4003ASA

An Piros             90x120

4000

   Ge tranzisztorok: 100Ft/db

BF 393

N/45V/470MHz

20

LD-S400UHR-C

An Piros             90x120

4000

 

 

BUZ11

N/50V/30A/75W       50mR

450

SA40-19GWA

An Zöld              90x120

4000

  AC125,    P13

BF 458

N/250V/90MHz

80

BUZ41A

N/500V/4A/75W       1,5R

300

  AF106B (220MHz)    AF139 (55MHz)

BUZ71A

N/50V/12A/40W        0,1R

260

 

 

BF 509

P/45V/700MHz

20

VQE 11

1,5 Dig  K /Piros     25x20

150

ASZ1018  300.-

BF 959

N/20V/1,1GHz

120

FDA59N25

N/250V/59A/390W   49mR

990

VQE 13

2 DIG. K /Pir

300

BFG541

N/15V/ 9GHz  0,6W

120

IRF1404

N/50V/84A/200W  4mR T0220

650

VQE 14

2 DIG A /Piros

300

IGBT modul

BFR 90

N/30V/5GHz

IRF530

N/100V/14A/75W     0,1R

300

VQE 23

2 DIG. K /Zöld

 --

BFR 91

N/30V/5GHz 35mA

200

IRF9520

P/100V/7A/75W        0,6R

BUP212

 1200V 22A 120W TO220

1000

BFR 92A

N/15V/5GHz  SM

50

IRF9530

P/100V/12A/75W      0,2R

350

K30N60

  600V 30A  300W TO247

1000

BFR 93

N/30V/5GHz  SM

50

IRF540

N/100V/30A/150W  77mR

350

KW4-563

4 Dig. Mpx  An  Pi          50x19

500

50JR22

  600V 50A  300W TO247

1900

BFR 96

N/30V/5GHz 90mA

280

IRF9540

P/100V/19A/150W    0,2R

350

CA56-21

4 Dig  Mpx  An Órához   50x19

900